Co nabízíme

Vývoj internetových/intranetových aplikací

  • tvoříme webové aplikace šité přesně na míru požadavkům zákazníka
  • vyvíjíme pokročilé aplikační servery vyvíjené s důrazem na bezpečnost a integritu dat, výkon, škálovatelnost a snadnou správu
  • webové služby

Aplikace pojímáme v širokém kontextu technologií, postupů a metodik. Zajímáme se o nové trendy a využíváme nejefektivnější nástroje a procesy.

Provoz a správa webových aplikací

Pro hotové webové aplikace obstaráme potřebný hardware a vytvoříme vhodné produkční prostředí na bázi operačního systému Linux. Aplikaci jsme schopni dlouhodobě provozovat a spravovat tak, aby docházelo pouze k minimálním výpadkům dostupnosti.

Platforma Eclipse RCP

Eclipse RCP je moderním frameworkem pro vývoj desktopových aplikací. S jeho využíváním máme bohaté zkušenosti. Dovedeme na něm postavit zcela novou aplikaci a samozřejmě jsme schopni i rozšiřovat již existující aplikace například formou pluginů.

Validace poštovních adres

  • Homologace jmenné části poštovní adresy - Zpracujeme křestní jména, příjmení, akademické tituly a doplníme oslovení a vokativ.
  • Homologace adresní části poštovní adresy - Zkontrolujeme adresu až na úroveň čísla domu. Sofistikovaný algoritmus porozumí i nestandardně zapsaným adresám, opraví překlepy a doplní chybějící části adresy.

Validaci adres nabízíme v několika provedeních a není problém službu přizpůsobit přesně na míru Vašim požadavkům. Více informací najdete na specializovaném webu Validace.cz.

Poskytujeme i webovou službu zajišťující našeptávání poštovních adres ve formulářích webových i desktopových aplikací. Veškeré informace naleznete na smartform.cz.

Menší aplikace

  • dodatečné komponenty pro rozšíření funkcionality stávajících systémů
  • pomocné nástroje pro automatizaci manuálních úkonů

© 2018 Trixi

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!